این بخش تنها برای ارسال تیکت در مورد محصول قرار داده شده و پاسخگوی سوالات شما در بخش های غیرمرتبط با محصول نمی باشد. ضمن اینکه پاسخ به تیکت تا ۴۸ ساعت زمان خواهد برد و کارشناسان ما موظف هستند در کمتر از ۴۸ ساعت به سوالات و مشکلات شما پاسخ دهند. همچنین از ارسال تیکت جداگانه قبل از پاسخ به تیکت ایجاد شده ، خودداری کنید.